Smrt Čegevare

7 - 9 oktobar 1967

Kombinovane jedinice Čete A i pomoćnih jedinica Čete B (Čete A i B je činilo 650 Bolivijaca, koje su trenirale Specijalne snage SAD i vodila CIA. Gerilske snage je predstavljalo 17 ljudi.) pokrenule su se ka oblasti jaruge Churro koristeći dva odreda Čete A kao blokadu nekoliko kilometara severno od jaruge Geino. Kapetan Prado je postavio svoju minobacačku jedinicu istočno od jaruge Churro, sa Trećim vodom Čete B kao pozadinsku podršku, pod komandom vodnika Huauca. Prvi vod Čete A, pod komandom poručnika Pereza, ušle su u jarugu Churro sa severa uz ušće dve male reke. Poručnik Perez je započeo pretragu i počeo da odbacuje gerilce na jug dok su bacači kapetana Prada zasipali jarugu. Na tu tačku je donet i mitraljez da takodje pokriva jarugu, da čuva levo krilo Pradove minobacačke jedinice i podržava trupe. Kako ih je Prvi vod Čete A terao na jug, došao je pod vatru i odmah izgubio tri borca. Kapetan Prado je onda naredio vodniku Huauca da se spusti do male jaruge Tuscal i da čeka na ulazu u jarugu Churro. Treći vod Čete B je izvršio to naredjenje i nakon što nisu ništa pronašli naredjeno im je da udju u jarugu Churro i napreduje u potrazi u smeru voda poručnika Pereza. Vodnik Huauca je odmah spazio grupu od šest do osam gerilaca i otvorio vatru. Tu su ubili ''Anotonda'' i ''Ortura'', dvojicu Kubanaca. Vodnik Huauca je izgubio jednog vojnika dok je drugi ranjen. ''Ramon'' (Guevara) i ''Willy'' pokušali su da se probiju u pravcu minobacačke jedinice. Primetila ih je posada mitraljeza i otvorila vatru na njih. ''Ramon'' (Guevara) je pogodjen u list noge i ''Willy'' (Sarabia) mu je pomogao do jaruge Tuscal gde su se očigledno odmarali par minuta. Potom su krenuli na sever, direktno u pravcu kapetana Prade koji je naredio nekolicini vojnika da ih jure. Vojnici Encinos, Cheques i Balboa su bili prvi Bolivijanci koji su stavili svoje ruke na Guevaru. ''Wily'' i ''Ramon'' (Guevara) su kasnije prebačeni u La Higueras zajedno sa kapetanom Pradom i delovima Četa A i B. Bolivijanci nisu ostali na položajima nakon sumraka. Od 19h pa sve do 04h 9. oktobra nije bilo značajnijih pokreta bolivijskih trupa u oblasti gde su se vodile borbe. To je gerilskim snagama dalo dosta vremena da pobegnu, ali zbog zbunjenosti nakon bitke ili zbog loše procene situacije njihovih vodja, gerilci su ostali u jaruzi Churro.

30. oktobra 1967. u malom paviljonu u La Esperanza, Bolivija, poručnik Espinoza Lord, Četa B, odelenje rendžera, izjavio je sledeće o ponašanju Ernesta ''Che'' Guevare. Guevara i ''Willy'' su vraćeni u La Hiqueras popodne 8. oktobra, nakon borbe u jaruzi Churro. Guevara je bio lako ranjen u potkolenicu, koja je sanirana po dolasku u La Hiqueras. Poručnik Espinoza je dugo razgovarao sa Guevarom, iako Guevara nije odao ni jednu važnu informaciju. Easpinoza je osećao duboko poštovanje za Guevaru kao čoveka pa je bio radoznao da sazna više o toj ''legendarnoj ličnosti''. Guevara je na sva njegova pitanja odgovarao uz primedbe ''možda'' ili ''moguće''. Rano ujutro 9. oktobra, jedinica je dobila naredjenje da ubije Guevaru i ostale zarobljenike. Pre toga je, pukovnik Santana, komandant Osmog diviziona izdao hitna naredjenja da zatvorenici ostanu živi. Iznenadjeni oficiri nisu znali odakle je došlo naredjenje, ali su osetili da dolazi sa vrha.(1) Kapetan Frado je naredjenje o egzekuciji Guevare dao poručniku Perezu, ali on nije bio u stanju da izvrši naredjenje, pa ga je predao vodniku Terranu, Četa A. Perez je upitao Guevaru da li želi nešto pre pogubljenja. Guevara je odgovorio da jedino želi da ''umre punog stomaka''. Perez ga je upitao da li je on ''materijalista'' samo zato što mu je potrebna hrana. Guevara se vratio svom tihom maniru i odgovorio samo ''možda''. Perez ga je tada nazvao ''jadnim govnetom'' i napustio sobu. Do tada je vodnik Terran sakupio hrabrost uz nekoliko piva i vratio se u sobu u kojoj je stajao Guevara sa rukama vezanim napred, pa rekao: ''Znam zbog čega sam došao. Spreman sam.'' Terran ga je gledao nekoliko minuta i onda rekao: ''Ne. Grešiš. Sedi.'' Vodnik Terran je potom napustio sobu na nekoliko trenutaka.

''Willy'', zarobljenik uhvaćen sa Guevarom, čuvan je u kućici nekoliko metara dalje. Dok je Terran napolju čekao da smiri živce, vodnik Huauca je ušao i ubio ''Willyja''. ''Willy'' je bio Kubanac i po nekim izvorima bio je podstrekivač nereda medju rudarima Bolivije. Guevara je začuo pucanj u svojoj sobi i po prvi put izgledao uplašeno. Vodnik Terran se vratio u sobu u kojoj su čuvali Guevaru. Kada je ušao, Guevara je ustao i pogledao ga u oči. Vodnik Terran mu je rekao da sedne, ali je on to odbio i rekao: ''Ostaću da stojim zbog ovoga''. Vodnik se naljutio i ponovo mu rekao da sedne. Ali je Guevara ostao nem. Najzad, Guevara mu je rekao: ''Zapamti ovo. Ubijaš čoveka.'' Terran je onda ispalio hitac iz svog karabina M2, odbacivši Guevaru pozadi, na zid kućice.(2)

1) Delovi iz ''The Death of Che Guevara'' (http://www.seas.gwu..edu/nsarchive/NSAEBB/NSAEBB5/), objašnjava Rodruguezovu (agent CIA odgovoran za taktička dejstva Četa A i B) ulogu u pogubljenju Chea:

Iako je očigledno bio pod instrukcijama da ''učini bilo šta moguće kako bi ga sačuvao živog'', Rodriguez je poruku sa naredjenjem da se Guevara pogubi, poslao vojnicima u La Hugueras iz bolivijske Visoke komande – takodje im je naredio da ne pucaju Guevari u lice kako bi rana izgledala kao da je iz borbe – i lično obavestio Chea da će biti pogubljen. Nakon pogubljenja, Rodriguey je uzeo Cheov Rolex sat, koji je često kasnije pokazivao reporterima.

2) Drugačiju verziju tih dogadjaja izneo je Felix Rodruguez, agent CIA koji je naredio ubistvo Chea:

01:30: Cheova poslednja bitka počinje u Quebrada del Yuro. Simon Cuba (Willy) Sarabia, bolivijski rudar, vodi grupu pobunjenika. Che je iza njega i pogodjen je u nogu nekoliko puta. Sarabia diže Chea i pokušava da ga odnese sa linije vatre. Paljba započinje opet i Cheova bereta pada. Sarabia spušta Chea na zemlju kako bi mogao da uzvrati vatru. Okruženi na manje od deset deset metara, rendžeri su koncentrisali paljbu na njega, izrešetavši ga mecima. Che je pokušavao da uzvrati vatru, ali ne može da drži podignutu pušku jednom rukom. Ponovo je pogodjen u desnu nogu, puška mu je izbijena iz ruke, a desna podlaktica polomljena. Kako se vojnici približavaju, Che viče: ''Ne pucajte! Ja sam Che Guevara i vredim vam više živ nego mrtav.'' Bitka se završava oko 03:30. Chea odvode u zatvor.

(…)

Rodriguez ulazi u školu da prenese Cheu naredjenje iz bolivijske Visoke komande. Che razume i kaže: ''Bolje je tako… Nikako nisam trebao da budem uhvaćen živ.'' Che predaje Rodriguezu poruke za svoju ženu i Fidela, grle se i Rodriguez napušta sobu.

Kliknite ovde da se vratite na indeks sa radovima na srpsko-hrvatskom