V. I. Lenjin

Iz članka "Vojni program proleterske revolucije"

 (napisano u jesen 1916 g., štampano septembar-oktobar 1917 g. u Jugend-Internationale)

 …Onoga ko će reći da je to teorija odvojena od života, potsetićemo na dve svetsko-istoriske činjenice: na ulogu trustova i fabričkog rada žena, s jedne strane, i na Komunu 1871 g. i Decembarski ustanak 1905 u Rusiji, s druge strane.

Stvar je buržoazije da razvija trustove, da goni decu i žene u fabrike, da ih tamo muči, demorališe, osudjuje na neizrecivu bedu. Mi ne "zahtevamo" takav razvitak, mi ga ne "podupiremo", mi se borimo protiv njega. Ali kako se borimo? Mi znamo da su trustovi i fabrički rad žena progresivni. Mi nećemo natrag, ka zanatstvu, ka predmonopolistčkom kapitalizmu, ka kućnom radu žena. Napred preko trustova itd. i preko njih ka socijalizmu!

Ovaj argumenat može se primeniti, sa odgovarajućim izmenama, i na današnju militarizaciju naroda. Danas imperijalistička buržoazija militarizuje ne samo čitav narod nego i omladinu. Sutra će ona možda pristupiti militarizaciji žena. Mi na to odgovaramo: utoliko bolje! Ukoliko brže, utoliko bliže oružanom ustanku protiv kapitalizma. Kako se mogu socijal-demokrati dati zaplašiti militarizacijom omladine itd., ako ne zaboravlja primer Komune? To nije "teorija odvojena od života", nije mašta, nego činjenica. I bilo bi zaista sasvim rdjavo kad bi socijal-demokrati, uprkos svim ekonomskim i političkim činjenicama, počeli sumnjati u to, da imperijalistička epoha i imperijalistički ratovi neizbežno moraju dovesti do ponavljanja tih činjenica.

Jedan buržoaski posmatrač Komune pisao je u jednom engleskom listu: "Kad bi se francuska nacija sastojala samo od žena, kakva bi to bila užasna nacija"! Žene i deca od 13 godina borili su se za vreme Komune uz muškarce. A drukčije neće biti ni u pretstojećim bitkama za obaranje buržoazije. Proleterske žene neće pasivno gledati kako dobro naoružana buržoazija puca na rdjavo naoružane ili nenaoružane radnike. One će se latiti oružja kao i 1871 g., i iz sadašnjih zaplašenih nacija - tačnije: iz sadašnjeg radničkog pokreta, koji su više dezorganizovali oportunisti nego vlade - izrašće sasvim sigurno pre ili kasnije, ali sasvim sigurno internacionalni savez "užasnih nacija" revolucionarnog proletarijata.

Militarizacija prožima sada sav javni život. Imperijalizam je ogorčena borba velikih sila za podelu i novu podelu sveta, - zato on mora neizbežno voditi daljoj militarizaciji u svim zemljama, pa i u neutralnim, pa i u malim. Šta će protiv toga raditi proleterske žene? Zar samo proklinjati rat i sve što je vojničko, samo zahtevati razoružanje? Nikad se žene ugnjetene klase, koja je zaista revolucionarna, neće pomiriti s takvom sramnom ulogom. One će govoriti svojim sinovima: "Ti ćeš uskoro odrasti. Daće ti pušku. Uzmi je i dobro nauči ratnu veštinu. Ta nauka je potrebna proleterima, ne da pucaju u tvoju braću, radnike drugih zemalja, kako se točini u sadašnjem ratu, i kako ti savetuju izdajnici socijalizma, nego zato da se bore protiv buržoazije svoje vlastite zemlje, da učine kraj eksploataciji, bedi i ratovima, ne putem lepih želja, nego putem pobede nad buržoazijom i putem njenog razoružanja."!

V. I. Lenjin, Dela, knj. XIX, str. 327-328, rusko izdanje

Kliknite ovde da se vratite na indeks sa radovima na srpsko-hrvatskom